ליווי עסק קיים

שיפור תהליכים

קידום לשלב הבא 

ניתוח העסקי- בחינת מצב העסק 
שלב א
 • ניתוח דוחות עסקים מחזור עסקי, ניתוח הוצאות  

 • בדיקת חוזקות וחולשות , הזדמנויות ואיומים עתידיים

 • ניתוח דוחות מסחריים , דוחות רכש מכירות , רווחיות וכו 

 • בדיקת כדאיות פעילות כדאיות לקוחות  

 • בדיקת רווחיות, רכש מול מכר 

 • בדיקת יעילות תפעולית- התנהלות , יעילות ותפוקה.  

 • ניהול זמן , ניהול תפוקת עובדים .

 • בדיקת עלויות רכש וסקר ספקים .

 • בדיקת חוזק פיננסית בדיקת הלוואות והוצאות מימון  .

שלב ב
לאחר הניתוח העסקי הסקת מסקנות קביעת יעדים ובניית תוכנית עבודה
 • בניית תוכנית עבודה פיננסית ושיווקית .

 • תזרים מזומנים 

 • התיעלות כלכלית בהוצאות ועלויות תפעול.

 • שיפור תהליכים ושיטות עבודה וממשקים בתוך הארגון.

 • הגדרת משימות ויעדים כמותיים וחודשיים.

 • חלוקת עבודה ומשימות.

 • תוכנית שיווק גאנט פעילות שיווקית, הגדרת תקציב פרסום 

 • התיעלות ברכש סקר ספקים

 •  התקשרויות ושיתופי פעולה 

שלב ג
יישום תוכנית עבודה ובקרת ביצועים 
 • הגדלת משאבים בתחום השיווק והמכירות 

 • יישום האסטרטגיה השיווקית

 • הטמעת כלים ליהול אפקטיבי, לניהול נכון ושליטה בעסק . 

 • שיווק באנטרנט ומדיה חברתית .

 • בניית מערכות דיווח דוחות מובנים מהמערכת ודוחות ECXEL.

 • קיום ישיבות בקרה וישיבות עם מחלקות בארגון 

 • מידוד והפעלת תוכנית תגמול על ביצועים. 

 • בקרת תפעול שוטף 

 •  בקרת התיעלות תזרימית הכנסות וגביה 

ליווי צמוד בכל שלב החל מתהליך קבלת ההחלטות , ליווי שוטף 

ליווי לפגישות עסקיות ופגישות מכירה